Om NHO Oslo og Akershus

NHO Oslo og Akershus representerer næringsinteresser i en rekke offentlige utvalg og råd, i tillegg til å være en betydelig høringsinstans ved beslutninger som påvirker næringslivet i regionen.

NHO Oslo og Akershus er NHOs lokale servicekontor og har seks ansatte lokalisert på Majorstuen i Oslo. Hovedoppgaven er å drive opinionsskapende arbeid, og påvirke lokale og regionale myndigheter i tett dialog med medlemsbedrifter.

Om næringslivet i Oslo og Akershus:
Regionens næringsstruktur er preget av offentlig og privat tjenesteyting. I en historisk sammenheng er industriandelen relativt beskjeden. Kunnskapsbasert næring og tjenesteyting er samlet de viktigste næringene i hovedstadsregionen etter offentlig tjenesteyting.

Osloregionen er lokaliseringssted for internasjonalt, kunnskapsbasert og konkurranseutsatt næringsliv. Finans- og IT‐tjenester som retter seg mot internasjonale og spesialiserte markeder er sterkt representert. I tillegg er sentrale aktører innen leverandørindustrien til olje- og gassnæringen og maritim virksomhet lokalisert som perler på en snor gjennom hovedstaden. Flere FoU-miljøer i regionen er knyttet opp mot bedriftene og fagmiljøene ved de store sykehusene og universitet.

Medlemmer i NHO Oslo og Akershus pr juni 2017:

 5340 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus 

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773