Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Nyheter

  • Lovende signaler i NTP

    -Dette ser ut som en transportplan som svarer på næringslivets behov. Ny Oslotunnel vil gi et sømløst arbeidsmarked. Det blir bedre for bedriftene, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus.

    2. mars 2017
  • Er trolig Europas eldste transportbyrå

    H M Kristiansens Automobilbyrå på Rommen i Oslo er trolig Europas eldste transportbyrå med sine 140 års erfaring med trygg transport.

    14. desember 2016

Kontakt oss