Samferdsel

Samferdsel er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter. Norske bedrifter har et dårligere transporttilbud enn mange av våre handelspartnere. Norsk samferdsel må opp på en akseptabel standard. Avstandsulempene til markedene må ned gjennom en sterk og målrettet satsing i ny infrastruktur.

Nyheter

  • Kan bli bra for næringstransporten

    -Bygging av ny E18 kan lette hverdagen for håndverkere og næringstransport som er avhengig av vei, sier regiondirektør Nina Solli.

    6. juni 2016
  • E18: Bare bompenger og ingen vei er ikke aktuelt

    Den nye byregjeringen i Oslo vil ikke øke kapasiteten på E18. Samtidig innser de at befolkningen i hovedstadsregionen vil øke enormt. - Vi trenger en bedre E18 for å få godset fram og folk på jobb, sier regiondirektør i NHO Oslo og Akershus Nina Solli.

    20. oktober 2015

Kontakt oss