NHO Morgenkaffe: 7 tips til effektive ledergrupper

Samfunn og arbeidsliv endres raskt, men reflekteres dette i måten ledergrupper arbeider på? Hvordan vektes strategisk fokus mot operasjonelt fokus? I hvilken grad evner ledergruppen både å håndtere sitt «indre liv» (organisasjonen, styret, relasjonene seg i mellom) og deres «ytre liv» (fokus på kunden, samfunn, regulatører, andre interessenter)?

Arbeidsplass Fotograf: Maskot

For få ledergrupper er bevisste på hvordan de jobber, og hvordan de produserer resultater og verdi.
- Det er det mulig å gjøre noe med, sier Thor-Philip Hauge. Han gir deg 6 råd til hvordan ledergrupper kan bli mer effektive, og gir mulighet for deling av erfaringer på tvers av bransjer.

Denne morgenen får du innblikk i:

  • Hva er en effektiv ledergruppe?
  • Hva produserer en ledergruppe egentlig??
  • Hvilke utfordringer er det mange ledergrupper strever med?
  • Hvilke konkrete tiltak kan ledergrupper ta for å bli mer effektive i sitt arbeid?

Det blir satt av tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom ledere på tvers av bransjer. Thor-Philip Hauge vil komme med sine erfaringer, refleksjoner og tips til hvordan du kan skape en mer effektiv ledergruppe.

Thor-Philip har sin bakgrunn primært fra store virksomheter som SAS og Telenor. Han har vært HR Direktør i Telenor Norge, og Senior Vice President HR i Telenor konsernet. Etter Telenor var han Organisasjonsdirektør i NHO. Han jobber nå som selvstendig konsulent, primært med organisasjonsutvikling, strategiutvikling samt veiledning til ledergrupper og enkeltledere.

I tillegg vil du møte daglig leder Astrid Lier Rømuld fra Askim Frukt- og Bærpresseri. Hun vil dele sin erfaring med å etablere ledergruppe i en bedrift i vekst. Hvordan etablere arbeidsmetoder, rutiner og rapportering når kravene fra omverden øker og behovet for langsiktig tenkning forstyrres av daglige driftsutfordringer?

Velkommen til NHO Morgenkaffe med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging på tvers av NHO-fellesskapet!

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105