AbeliaOpen 2017

Årets tema:   Staten

i 2016 vokste offentlig sektor seg større enn privat sektor. Dette bekymrer oss. Nå setter vi samspillet mellom staten og næringslivet på agendaen.