Fagopplærings-konferansen

En konferanse i samarbeid mellom NHO, LO og Fylkeskommunen. Hvordan finne nye samarbeidsformer og veier fram mot et felles mål om flere læreplasser og et oppdatert og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv?

Du vil bl.a. høre mer om:

 • Nye Samfunnskontrakten for flere læreplasser - Hvordan oppnå målene i Østfold? v/ NHO og LO i Østfold

 • Kompetanseutvikling i arbeidslivet - Hvorfor er det viktig, og hvordan bør det gjennomføres? v/ LO sekretær Trude Tinnlund

 •  MatfagNett Østfold - Hvordan jobbe med samarbeid
   skole/arbeidsliv?  v/Nortura og Glemmen videregående skole

 •  Østfolds nye satsing «Kompetanseforum Østfold» -
   Hvordan få til mer og bedre samhandling mellom regionale 
   utdannings-, arbeidsmarkeds-, og næringsutviklingsaktører.
   v/Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune

 •  De frafalne -
   Hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres?
   v/ Jon Rogstad, forfatter, forskningsleder og professor ved FAFO

 •  Utdanning.no - hvordan bruker vi dette som nytt verktøy for å 
   rekruttere flere lærebedrifter og flere læreplasser? v/ Gry Okan, 
   Nordland fylkeskommune

Konferansen er gratis.
Meld deg på nå! Plassene fylles raskt opp: Påmelding
Påmeldingsfrist:   9. november

Konferansen er samarbeidskonferanse i regi av Østfold fylkeskommune, nettverket for Samfunnskontrakten i Østfold og prosjektet Fremtidens kompetanse for Østfold.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564