Forum for automatisk produksjon

Konferanse i Fredrikstad 31.8-01.09.2016

Fylkesordfører Ole Haabeth åpner konferansen og Borregaard har innledningsforedraget. Bedriftsbesøk hos Husqvarna og Sykehuset Østfold står også på programmet.
Konferansen vil bl.a. berøre tema som menneske-robot-samarbeid, fleksibel automatisering, offline-programmering og maskinsyn.
I tillegg vil det bli presentert hvilken betydning forskning har for innovasjon, hvordan oppnå mer effektiv produksjon og økt konkurransekraft gjennom bruk av automatisering og moderne teknologi.