HMS-konferansen i Østfold

Inkludering. Godt for mennesket, viktig for samfunnet

Sett av 19. oktober!
Leder i LO, Gerd Kristiansen, åpner konferansen.
Møt også senterleder ved HIOA Kåre Hagen og dir. ved Nobels Fredssenter, Liv Tørres og Kristina Jullum Hagen, avd.dir. NHO.
Andre innslag fra bl.a. Petter Nyquist, kjent som "Petter Uteligger" og Ulrikke Brandstorp, Idol-deltaker.

Historien om veien til IA-suksess fortelles av Gyproc.
IA-prisen 2016 blir delt ut av ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.