IA erfaringsseminar

Fra "døm" til "vårs - arbeidslivet som integreringsarena

IA-rådet og Arbeidslivssenteret i Østfold har sitt årlige erfaringsseminar i perioden 25. mai - 2. juni i alle Østfold-byene. Her speiles utviklingen på arbeidsmarkedet i regionen. Se invitasjon og lenke til påmelding under.

Påmelding: Klikk HER
Her kan du velge hvilken dato/by du ønsker.
  
I år er det vanskelig å komme utenom de muligheter og utfordringer som   flyktningestrømmen gjennom Europa bringer med seg. Dette angår oss alle, og   nøkkelen til å lykkes med integreringsarbeidet handler om kunnskap og   kjennskap. Det gjør arbeidsplassen til en viktig arena, men reiser også noen   betimelige spørsmål; Hvordan kan vi som lokalsamfunn bidra med trygge og gode   livsvilkår for de som trenger det, og samtidig ta ressursene deres i bruk i   arbeidslivet? Er det mulig? Er det lønnsomt? Har vi noe valg? 
  
Med dette som bakteppe har vi satt sammen et erfaringsrikt program. Vi skal   høre fra en som har erfaring som flyktning, og hvordan veien fra krigsområde   til liv og jobb i Norge var. Nortura i Hærland har en svært flerkulturell   arbeidsstokk - hvordan jobber de med arbeidsmiljø og mangfold i praksis? NAV   Østfold vil også informere om sine satsinger og samarbeidsprosjekter på   feltet. Kanskje kan din bedrift bli en viktig samarbeidspartner for en av   våre vellykkede kompetanseprosjekter for innvandrere? 
  
I tillegg får vi en oppdatering på NAVs oppfølging av aktivitetsplikten etter   8 ukers sykemelding. Benytt anledningen til å oppdatere deg og spørre om det   du lurer på.
  
Vi er med andre ord glade for igjen å kunne ønske velkommen til   erfaringsseminar! Årets seminarer vil finne sted på følgende steder og tider:
 
  Askim, Folkets hus - 25.5
  Moss, Arena - 26.5
  Sarpsborg, Inspiria - 27.5
  Fredrikstad, Scandic City - 1.6
  Halden, Park Hotell - 2.6
 
  Alle dager fra 0900 - 1200. Enkel bevertning. Ingen deltakeravgift.