Kurs: Nye personvernregler

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forberede sin bedrift på de nye kravene. Kurset er delt i tre hoveddeler:

 • Hvem og hva er omfattet av reglene? Begrepsavklaring og grunnleggende om personvern.  
 • Hvilke rettigheter har den som personopplysningene gjelder?
 • Hva bør dere gjøre nå for å møte de nye reglene? Herunder vil vi blant annet gjennomgå:
  • Fra forhåndskontroll til internkontroll
  • Krav til oversikt over behandling av personopplysninger, sletterutiner og avvikshåndtering
  • Krav til risikovurdering
  • Krav til "innebygd personvern" i IKT-systemer
  • Krav til personvernrådgiver
  • Krav til vurdering av personvernkonsekvenser

Lanseringstilbud

 • Early Bird : 25% rabatt ved påmelding innen to uker før kursstart. Dette trekkes fra på faktura som sendes deg. 

Praktisk og betingelser

 • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis.
 • Det er ingen påmeldingsfrist, men kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
 • Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift.
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs. 

Om kursholder

Nina Tennebekk er uteksaminert fra UIB med juridisk embetseksamen i 2001. Har vært ansatt i NHO Vestlandet fra 2006 og har bred erfaring innenfor arbeidsrett. I forkant av dette arbeidet hos Skatteetaten og NAV.