Morgenkaffe: Beredskap i praksis

Verden rundt oss utvikler seg med stor hastighet – og med dette også trusselbildet vi lever med. Hvordan er dagens trusselbilde og hvordan er beredskapen i forhold til dette? Østfold ligger på grensen til Europa med de største grenseovergangene i landet – hva innebærer det? Hva er politiets rolle her, og hvilke råd har de til oss næringsdrivende?

Politioverbetjent Jan Kevin Brunvoll, som er næringslivskontakt fra Øst politidistrikt kommer til NHO Østfolds Morgenkaffe tirsdag 6. februar, på Quality Hotel Sarpsborg, for å snakke om dette.

  • Dagens trusselbilde og beredskap
  • Utfordringer i forhold til å være det politidistriktet som har ansvar for de største grenseovergangene i landet
  • Politiets rolle, og råd til næringsdrivende