Nettverksfrokost - Endringsledelse

Hvordan lykkes med endringsprosesser og samtidig være en god leder.

#120 Fotograf: Photo by: Aksel Jermstad

Den 4. industrielle revolusjon er over oss, med et utall av teknologiske nyvinninger. Jobber forsvinner og nye kommer til. Og det går raskt! Hvordan påvirker endringsprosesser medarbeiderne i virksomheten?

Resultatene i årets GELx undersøkelse fra Enova viser at norske arbeidstakere synes det går for fort.
Samtidig er endringsprosesser og nye investeringer en nødvendighet for langsiktig overlevelse. En vanskelig balanse for enhver ledergruppe.  Har HR den rette strategien i endringsprosesser?

Vår foredragsholder er NHOs HR-direktør Vibeke Østensjø, som vil fortelle om:

  • Hvordan kan vi i en slik fart være sikre på at vi beholder de rette medarbeiderne?
  • Hva vil være rett kompetanse i fremtiden?
  • Tre punkter du kan at med deg til ledergruppen

Det vil være god anledning til spørsmål og dialog underveis og etterpå.

Velkommen!

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105