Nettverksfrokost - oppfølging sykmeldte og IA-arbeid

Hvordan kan IA-avtalen være et verktøy for et lavere sykefravær?

Mange arbeidsgivere opplever sykefraværsoppfølging som vanskelig og komplisert. Hvilke rettigheter, plikter og muligheter har du som arbeidsgiver ved ansattes fravær?

Pernille Vogt er fagsjef i Norsk Industri og har lang erfaring innen fagområdet og foreleser denne morgenen. Det er lagt opp til en praktisk og nyttig samling, slik at det skal være enkelt å ta med kunnskapen hjem til egen virksomhet og iverksette tiltak der. Det er satt av tid til erfaringsutveksling, så ta gjerne med dine spørsmål og erfaringer.

 Velkommen til et møte med faglig påfyll og muligheter for nettverksbygging med medlemmer i NHO-fellesskapet

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105