NHO Østfold Morgenkaffe - Valgresultatet 2017, hva nå?

Hva betyr valgresultatet for bedriftene i Østfold?

Stortinget Fotograf: Stortinget

Frokost fra kl. 0800 - møtestart kl. 0830.

Benedicte Staalesen Nilsen, politisk rådgiver i NHO oppsummerer valgkampen og de løftene politikerne har gitt næringslivet. Hva betyr valgresultatet? Hva kan Østfold forvente fremover?

Elise Bjørnebekk-Waagen, fersk stortingskandidat fra Østfold Arbeiderpartiet deltar også på arrangementet og vil oppsummere valgkampen fra et Østfold politikerståsted. 

Du kan stille spørsmål og engasjere deg i diskusjonen eller delta for å høre hva som blir sagt. Dette møtet vil engasjere og fenge deltakerne, så sett av tid, få innsikt og kom! Velkommen til en morgen med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging på tvers av NHO-fellesskapet!