Vil du selge til det offentlige?

Hvordan kan bedriften selge til det offentlige? Hvordan bidra til at kommuner bruke innkjøp som en motor til utvikling? 27. oktober er det tid for dialog mellom innkjøper og leverandør.

NHO Oslo og Akershus inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til en dag med læring, erfaringsyveksling og inspirasjon.

Store investeringsprosjekter og nye markedsmuligheter på øvre Romerike

Ullensaker, Hurdal, Nes, Gjerdrum, Eidsvoll og Nannestad skal investere for betydelige beløp i 2017 og årene fremover, i tillegg til dette skal Innkjøpssamarbeidet for Øvre Romerike etablere rammeavtaler på en rekke områder innenfor varer og tjenester. Det gir store investeringsprosjekter og nye markedsmuligheter på øve Romerike! Hør mer om hvilke.

Anskaffelser som drivkraft for regionenens utvikling

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Vi får store endringer i regelverket, - hva innebærer disse endringene for deg som bedrift? Hør mer om hva dette innebærer.

Lær mer om innovasjon og nye markedsamuligheter gjennom innovative anskaffelser. Bedriftsledere fra Kolonial og Caverion og kommuner deler sine suksesshistorier og forteller hvordan!

Kom i posisjon!

Paralelle workshops - dialog mellom innkjøper og leverandør. Velg mellom:

  • Helse & omsorg
  • Digitalisering
  • Bærekraftige bygg

Se program.

Kontakt oss

Gørill Horrigmoe

Prosjektleder

NHO Oslo og Akershus

gorill.horrigmoe@nho.no
Telefon
90672754
Ingvild Eriksen Stehl

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

ingvild.eriksen.stehl@nho.no
Telefon
45208347