Tariffmøte 2017

Det årlige tariffmøtet er et tilbud til NHOs medlemsbedrifter der økonomiske forhold og resultater fra tariffoppgjøret presenteres.

Møtet er spesielt relevant som forberedelser til lokale forhandlinger og retter seg mot bedriftens ledelse.
I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

Program fra kl. 14.00 - 16.00.

Du møter:
Elisabeth Lea Strøm, Advokat Lønn og Tariff,  NHO
Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Tema:
Årets oppgjør inkludert den økonomiske situasjonen
Lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk
Arbinn og andre medlemsfordeler i NHO.

Hold av dagen og meld deg på!

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105