Næringspolitikk

Nyheter

 • Statsbudsjettet - slik det virker for bedriftene

  Budsjettet tar grep for å fremme omstilling, vekst og sysselsetting i lys av reduserte inntekter fra oljenæringen. Kortsiktige og langsiktige tiltak er lagt inn for å stimulere næringslivet og økt sysselsetting.

  21. oktober 2015
 • Skattereform og økt konkurranseevne

  Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Skattebyrden bør flyttes fra selskaps-overskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst. En gjennomgripende reform som fremmer konkurransekraften derfor helt vesentlig for å sikre framtidig vekst, mener NHO.

  21. oktober 2015
 • Mosseregionen best i KommuneNM

  En god demografisk sammensetning og nøkternt kommunalt forbruk er gode utgangspunkt for Østfoldregionene hvis de skal klatre i NHOs KommuneNM som ble publisert tirsdag.

  6. august 2015

Kontakt

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564