Samferdsel: Klart prioriteringsråd

NHO Østfold kom med et klart prioriteringsråd til Høyres samferdselsfraksjon da de var på rundtur i Østfold: "Hver krone brukt på statlig infrastruktur i Østfold kommer hele landet til gode."

Publisert 02.06.15

Politikk

Det er bypakkene og de store, statlige prosjektene på jernbane og europaveiene som er aller viktigst for næringslivet. Og når det meste av trafikken på vei og bane skal gjennom fylket, på vei til og fra andre stedet i landet, er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette ikke er vår lokale ressurskamp. Det er en kamp for å få på plass grunnleggende infrastruktur som vil komme næringslivet i hele landet til gode, sier regiondirektør Espen N. Evensen.

Prioriteringene som NHO Østfold arbeider etter er:

  • Bypakkene i Nedre Glomma og Moss
  • Ferdigstilling av E18 i Follo
  • InterCity-utbygging og Dobbeltspor til Riksgrensen
  • Tverrforbindelse over Oslofjorden som erstatter Bastøfergen
  • Tverrforbindelse mellom E6 og E18, omklassifisering av FV 120 til riksvei.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733