Nyhetsarkiv

 1. Statsbudsjettet - slik det virker for bedriftene

  21. oktober 2015 | Østfold, Politikk

  Budsjettet tar grep for å fremme omstilling, vekst og sysselsetting i lys av reduserte inntekter fra oljenæringen. Kortsiktige og langsiktige tiltak er lagt inn for å stimulere næringslivet og økt sysselsetting.

 2. Skattereform og økt konkurranseevne

  21. oktober 2015 | Østfold, Politikk

  Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Skattebyrden bør flyttes fra selskaps-overskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst. En gjennomgripende reform som fremmer konkurransekraften derfor helt vesentlig for å sikre framtidig vekst, mener NHO.

 3. Mosseregionen best i KommuneNM

  6. august 2015 | Østfold, Politikk

  En god demografisk sammensetning og nøkternt kommunalt forbruk er gode utgangspunkt for Østfoldregionene hvis de skal klatre i NHOs KommuneNM som ble publisert tirsdag.

 4. Endringer i eiendomsskatten

  29. juni 2015 | Østfold, Politikk

  Regjeringen varsler nødvendige justeringer i praktiseringen av eiendomsskatt på næringseiendom. Mens enkelte kommuner frykter inntektstap, påpeker regiondirektør Espen N. Evensen urimeligheten i dagens praksis i en kronikk denne uken.

 5. Fire felt er en forutsetning

  11. mai 2015 | Østfold, Politikk

  Fire felt. Det er det næringslivet har akseptert å betale for gjennom bompenger. Bussen skal frem, men det trenger ikke skje på en råflott kollektivvei som ingen andre trafikanter får nyte godt av. NHO og næringsforeningene er godt koordinerte og støtter alternativ 1 som er fire felt langt eksisterende trasé på fylkesvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. En trasé med fire felt langs jernbanen er et godt alternativ, men blir for dyr. Det er for mange andre, viktige  prosjekter i bypakken som også må finansieres. Her er hele høringsuttalelsen som Næringslivets hovedorganisasjon har sendt Statens vegvesen om planprogrammet for fylkesvei 109.