Nyhetsarkiv

 1. Statsbudsjettet - slik det virker for bedriftene

  21. oktober 2015 | Østfold, Politikk

  Budsjettet tar grep for å fremme omstilling, vekst og sysselsetting i lys av reduserte inntekter fra oljenæringen. Kortsiktige og langsiktige tiltak er lagt inn for å stimulere næringslivet og økt sysselsetting.

 2. Skattereform og økt konkurranseevne

  21. oktober 2015 | Østfold, Politikk

  Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Skattebyrden bør flyttes fra selskaps-overskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst. En gjennomgripende reform som fremmer konkurransekraften derfor helt vesentlig for å sikre framtidig vekst, mener NHO.

 3. Mosseregionen best i KommuneNM

  6. august 2015 | Østfold, Politikk

  En god demografisk sammensetning og nøkternt kommunalt forbruk er gode utgangspunkt for Østfoldregionene hvis de skal klatre i NHOs KommuneNM som ble publisert tirsdag.

 4. Endringer i eiendomsskatten

  29. juni 2015 | Østfold, Politikk

  Regjeringen varsler nødvendige justeringer i praktiseringen av eiendomsskatt på næringseiendom. Mens enkelte kommuner frykter inntektstap, påpeker regiondirektør Espen N. Evensen urimeligheten i dagens praksis i en kronikk denne uken.