Endringer i eiendomsskatten

Regjeringen varsler nødvendige justeringer i praktiseringen av eiendomsskatt på næringseiendom. Mens enkelte kommuner frykter inntektstap, påpeker regiondirektør Espen N. Evensen urimeligheten i dagens praksis i en kronikk denne uken.

Stekeovn med eiendomsskatt til venstre. Komfyr uten eiendomsskatt til høyre.

Publisert 29.06.15

Østfold, Politikk

Hvor mye er stekeovnen din verdt, og hvor mye påvirker den verdien på boligen din? Er det rimelig at du betaler eiendomsskatt for stekeovnen, og at taksten er basert på innkjøpspris? Er det rimelig at du betaler eiendomsskatt for din 10 år gamle innebygde stekeovn og kokeplate, mens naboen ikke betaler for sin helt nye komfyr? Slik virker eiendomsskatt for næringslivet. Endelig gjøres det endringer i et gammelt og uhensiktsmessig lovverk slik at det blir litt mer rimelighet i hva slags eiendom kan skattlegges og ikke.

Regjeringen har sendt ut forslag til endringer i eiendomsskatteloven der de verste skjevhetene og tilfeldighetene for næringseiendom korrigeres. I spesialbygg for maskiner og utstyr, omfattes også maskinene av eiendomsskatten – slik som den innebygde stekeovnen. Det er vesentlige forskjeller mellom næringsbygg og boliger og hva som gjør dem verdifulle. Spesialbygg med maskiner verdsettes ikke ut fra utsikt og tilgang til turterreng. Det er heller ikke bygget for å dra nytte av slike ting som er viktig for boligeiere. De er bygget for å beskytte maskinene og den verdiskapende aktiviteten mot vær, vind og innbrudd, og for å skjerme omgivelsene for lukt, støv og støy.

Det er verdiene som skapes i næringsbyggene som gir dem verdi. Eiendomsskatten tar utgangspunkt i innkjøpspris, og tar ikke hensyn til at maskiner som står stille uten verdiskapende aktivitet er lite verdt. Hvor mye er en smeltehall i et ødelagt jernstøperi verdt? Ville du ha betalt nypris for et halvslitt transportbånd i et nedlagt pukkverk? Mens stekeovnen din kanskje opprettholder en bruktpris på halvparten av innkjøpspris, sier det seg selv at bruktprisen for fabrikkbygg og de spesialtilpassede maskinene blir svært liten. Likevel mener Halden kommune at PM 6, den over 20 år gamle papirmaskinen på Norske Skog Saugbrugs, fortsatt er verdt de samme som den kostet: 3 milliarder kroner.

Hvis det skal investeres i nytt produksjonsutstyr blir investeringene ekstra kostbare med eiendomsskatt. Skatten legger seg som en fast, årlig ekstrakostnad som man kanskje kan unngå i andre kommuner. Lageret som Jøtul bygget for få år siden til 100 millioner kroner påfører bedriften ekstra årlig eiendomsskatt på 700 000 kroner. Det er ikke alle ellers gode investeringer som blir lønnsomme med en sånn ekstrakostnad. Da kan det hende det investeres andre steder i stedet.

De fleste kommunenes innretting av eiendomsskatt skjemmes også av andre urimelige forskjeller. Mens bolig- og hytteeiere ofte slipper helt unna, eller eventuelt med relativt lav eiendomsskatt, er det flere kommuner som skattlegger næringseiendom med lovens maksimalsats på 7 promille. Det gjør investeringene ekstra kostbare.

Når regjeringen nå tar initiativ til å rydde opp vil enkelte kommuner som har dratt inn urimelig mye i eiendomsskatt risikere å tape noen av disse inntektene. Enten må de stramme inn, eller finne andre måter å hente inn pengene på – for eksempel ved å sende en del av regningen til boligeierne.

Kraftverk er unntatt i de endringene som foreslått. Kraftkommunene Askim, Spydeberg og Skiptvet vil derfor fortsatt ha ekstra inntekter på flere titalls millioner kroner som nabokommunene i Indre Østfold ikke har. Endringene som foreslås er et kraftig varsel til kommunene om at regningen for kommunalt overforbruk eller skjerming av boligeiere ikke skal sendes til næringslivet. Når Eidsberg kommune klarer seg uten eiendomsskatt er det vanskelig å se at inntektstapene for eiendomsskatteverstingene Askim, Spydeberg og Skiptvet er uoverkommelige.

Østfold trenger 6000 flere arbeidsplasser i privat sektor. Da må kostnadene for å etablere arbeidsplasser holdes så lave som mulig. Urimelig innretting av eiendomsskatten som skjermer innbyggerne men belaster næringseiendom gjør investeringer i arbeidsplasser unødig dyre og for dyre. Det er det som er dyrt for Østfold. Derfor er regjeringens endringsforslag riktig, rimelig og helt nødvendig.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733