Får vi mer av dette?

For handelen i Østfold er grensehandelen allerede en velkjent, stor og alvorlig utfordring som svekker betydningen av tettstedene våre som møteplasser. Momsfri import av varer under 500 kroner er et knyttneveslag mot et aktivt næringsliv og trygge arbeidsplasser i sentrum. NHO Østfold mener det allerede er altfor mange tomme butikklokaler.

Publisert 10.10.14

Østfold, Politikk

Få deler av landet opplever grensehandelen som en større utfordring enn Østfold. På en imponerende måte klarer likevel mange handelsdrivende å holde butikkene sine åpne, og mange østfoldinger jobber i handel.

Med regjeringens forlag til momsfritak på privatimport av varer under 500 kroner får handelen enda en utfordring på toppen av grensehandelen. Hele ordningen med momsfritak er en særnorsk ordning. Den blir ikke mindre særnorsk av at langt flere varer kommer inn under ordningen. Dyr import gjennom ekspeditørgebyrer er en av kostnadene vi må betale for at Norge ikke er med i EU. Det er urimelig at den regningen i praksis skal veltes over på handelsnæringen.

Netthandel er kommet for å bli, og vi kjemper ikke for å komme tilbake til nostalgisk ekspedisjon over kjøpmannsdisken. Men kjøpmenn, enten de driver nettbutikk eller sentrumsforretning, ønsker fair konkurranse. Å gi utenlandske konkurrenter momsfritak på det store volumet av handelsvarer under 500 kroner er ikke fair konkurranse, uansett hvor åpenbart frieri det er til norske forbrukere.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733