Østfold må ha flere arbeidsplasser

Effektiv kommunal drift og befolkningsvekst trekker både regionene og kommunene opp i KommuneNM som ble publisert mandag. Hele fylket scorer lavt på de viktige indikatorene som gir bærekraft på sikt: arbeidsmarked og kompetanse. Nedre Glomma og Indre Østfold har noen av de svakeste arbeidsmarkedene i landet.

Publisert 28.07.14

Østfold

Resultatene fra årets KommuneNM som er gjennomført for NHO plasserer Osloregionen, Stavangerregionen og Kongsberg/Numedal øverst blant 79 regioner. De fleste av regionene som rangeres høyest er knyttet til de største byene og ligger langs kysten i Sør-Norge. Regionene som er lavest rangert ligger i Nord-Norge og indre fjell- og dalområder i Sør-Norge. Regionene i Østfold ligger godt samlet rundt midten. Beste kommune i Østfold er Hobøl på 66. plass.

Fredrikstad kommer på 115 plass blant landets kommuner. Det er ned 12 plasser fra i fjor. Sarpsborg kom på 143. plass som er tre plasser dårligere enn fjoråret. Dermed er begge byene i Nedre Glomma unntak fra den positive utviklingen som andre kystnære byer.  Nedre Glomma opprettholder imidlertid 32.plassen blant 79 regioner fra i fjor.

Regiondirektør Espen N. Evensen sier Østfold-regionene holdes oppe, rundt midtstreken i kommunerangeringen på grunn av effektiv kommunal drift og positiv befolkningsutvikling. - Det er positivt og et godt grunnlag for fremtiden, men forutsetter at man tar den store sysselsettingsutfordringen enda mer på alvor. Det skapes ikke nok arbeidsplasser i Østfold, og spesielt ikke i Nedre Glomma. Halden, Indre Østfold og Nedre Glomma har et arbeidsmarked som er på linje med Nord-Troms, Midt-Finnmark, deler av Helgeland og Glåmdal. Heldigvis er det ikke naturgitte begrensninger som tilsier at det må være slik. Dermed kan det gjøres noe med, men det forutsetter at myndigheter og virkemiddelapparat tar den alvorlige situasjonen inn over seg, sier regiondirektøren.

Blant landets 79 regioner er totalplasseringen av Østfold-regionene slik (score for arbeidsmarkedsindikator i parentes):

  • Moss (Moss, Rygge, Råde og Våler) 22 (68)
  • Halden (Halden) 30 (70)
  • Nedre Glomma (Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler) 32 (75)
  • Indre Østfold (Hobøl, Spydeberg, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Trøgstad, Rømskog, Marker, Aremark, Rakkestad) 42 (77)

Arbeidsmarkedsindikatoren som er den største iutfordringen for hele Østfold er satt sammen av flere delinikatorer og består av:

  • Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent avbefolkningen i yrkesaktiv alder (16-66 år) (+)
  • Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak: Sysselsatte personer i privat sektor og offentlige foretak etter arbeidssted i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder (+)
  • Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen (-)
  • Arbeidsledige: Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken (summen av ledige og sysselsatte) (-)

KommuneNM utføres av Vista analyse på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733