Mosseregionen best i KommuneNM

En god demografisk sammensetning og nøkternt kommunalt forbruk er gode utgangspunkt for Østfoldregionene hvis de skal klatre i NHOs KommuneNM som ble publisert tirsdag.

Diagrammet viser rangering av hver av Østfold-regionene på de fem områdene som KommuneNM måler.

Publisert 06.08.15

Østfold, Politikk

KommuneNM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer som er kategorisert i fem områder. Indre Østfold scorer gjennomgående svakere enn de andre regionene.

Selv om arbeidsmarkedet utvikler seg positivt i Østfold, er det fortsatt arbeidsmarkedsindikatorene som trekker ned for hele Østfold, og særlig for Halden og Nedre Glomma. For mange østfoldinger tar ikke del i arbeidslivet.

- Vi vet at arbeidsmarkedet, og dermed også skatteinngangen, i mange olje- og gassintensive kommuner har blitt dramatisk endret den siste tiden uten at har gitt utslag for resultatene vi samlet inn ved årsskiftet. Selv om man derfor kan forvente at Østfoldkommunene vil klatre på rangeringen neste år, innebærer jo ikke det en friskmelding av arbeidsmarkedet i Østfold at det blir verre andre steder. Østfold mangler 6000 arbeidsplasser i privat sektor. Derfor må rammebetingelser som reduserer risiko og kostnader ved vekst og investeringer i næringslivet ha stor oppmerksomhet i kommunene og i kommunevalget, understreker regiondirektør Espen N. Evensen.

Østfold tar igjen med god demokratisk balanse, befolkningsvekst og nøkternt kommunalt forbruk. Det er minst avstand mellom østfoldregionene innenfor demografiindikatorene. Der har hele Østfold et godt utgangspunkt og er samlet mellom16. og 25. plass.

Det mest gledelige enkeltresultatet er Mosseregionen som gjør et byks og er blant de 10 beste regionene i landet for næringslivet. Med en åttendeplass i verdiskaping, sysselsetting og nyetableringer i privat sektor klatrer Mosseregionen ni plasser i den samlede rangeringen og holder stand som den beste Østfoldregionen i NHOs KommuneNM.

Indre Østfold er den svakeste regionen i Østfold, og faller fem plasser til 54. plass.

- Den samlede tilbakegangen for IØ-kommunene gir grunn til ettertanke. Tilbakegangen samsvarer med det vi ser ellers i landet, nemlig at det de mindre kommunene som går tilbake. Vi mener Indre Østfold som én kommune vil kunne bruke de samlede ressursene bedre. Regionen trenger å fokusere på tiltak som fremmer sysselsettingen og verdiskapingen i regionen, sier regiondirektør Espen N. Evensen.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733