Næringsplan tar ikke tak i utfordringen

NHO Østfold mener Fredrikstad kommune ikke tar nok tak i byens store utfordring i næringsplanen som har vært på høring: det må skapes mange nye arbeidsplasser så snart som mulig.

Publisert 15.08.14

Østfold

Høringsfristen for næringsplanen gikk ut omtrent samtidig med at NHOs KommuneNM plasserer Nedre Glomma nesten helt nederst i rangeringen av landets arbeidsmarkeder og medlemsbedriften Saint Gobain Bøckmann varsler nedleggelse av sin isolerglassfabrikk i plankebyen. Byen har mistet 2000 industriarbeidsplasser de siste ti årene. i sitt høringssvar til næringsplanen understreker NHO alvoret og mener at planen ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg alvor i den negative arbeidsplassutviklingen og rammebetingelsene som for lønnsomhet og vekst i næringslivet i Fredrikstad.

NHO spiller ut at situasjonen kan bli enda værre. Om 15 måneder legges sykehuset i Fredrikstad ned, men ingen har analysert følgene av at all den aktiviteten forsvinner, eller at ansatte, pasienter og pårørende vil reise og handle annerledes.

Som en del av drøftingen i næringsplanen etterlyser NHO Østfold en vurdering av den høye eiendomsskatten det er på næringseiendom i Fredrikstad. - Gitt Fredrikstads situasjon må næringsplanen ta inn over seg og i det minste drøfte innrettingen av eiendomsskatt på næringseiendom og hvordan den virker inn på rammebetingelsene for næringsattraktivitet og vekst, heter det i høringssvaret.

Som en del av den langsiktige handlingen oppfordrer NHO til å integrere utdanning og grunnskolen tettere inn mot næringsplanen. Tidlig innsats og god relevant karriereveiledning på ungdomsskoletrinnet er viktige forutsetninger for høyere og mer kompetansebasert verdiskapning i Fredrikstad og Nedre Glomma.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733