NHO med nytt mossekart

Mosseregionen løftes frem som godt eksempel på hvordan ny kommunestruktur kan gi inneklemte kommuner i felles bo- og arbeidsmarkeder nødvendige vilkår for vekst. For Moss og Rygge er det Råde, og spesielt Våler, som kan ta veksten.

Regiondirektør i NHO Østfold, Espen Nøklebye Evensen

Publisert 09.12.14

Østfold, Politikk

Hva skal en kommune i vekst gjøre når det ikke er areal å ta av? I Østfold har vi erfaring med nettopp denne problemstillingen. Det var den som gjorde både Sarpsborg og Fredrikstad større på begynnelsen av nittitallet. Nå er tiden kommet for flere kommuner, og Moss løftes frem som eksempel når NHO snakker om fremtidens kommunestruktur.

- Vi reiser debatten for å forberede Norge på en vekt mot 7 millioner og Østfold mot 400 000 innbyggere i 2040. Dette arbeidet starter nå, og NHO markerer det på sin årskonferanse og under Østfoldkonferansen i januar, sier regiondirektør Espen N. Evensen.

Ny kommunestruktur kan gi inneklemte kommuner i felles bo- og arbeidsmarkeder nødvendige vilkår for vekst.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733