På tide å våkne

Kommunestrukturen i Østfold og Nedre Glomma skjer ikke i vakum. Uten endringer kan Fredrikstad og Sarpsborg bli middels store kommuner. - På tide å våkne opp, skriver regiondirektør Espen N. Evensen i et innlegg i Sarspborg arbeiderblad og Fredriksstad blad i dag.

Publisert 19.12.14

Østfold, Politikk

Kommunesammenslåing av Fredrikstad og Sarpsborg dukker opp som tema inne i mellom, men vekker ikke det helt store engasjementet i et bredere publikum. Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen, som var den andre ordføreren i Fredrikstad etter sammenslåingen i 1992, har i utgangspunktet rett når han mener det ikke er stordriftsfordeler av å fusjonere de to kommunene. Derfor er trolig også mange andre tause. Men når man i de to byene i Nedre Glomma hviler godt på kommunestrukturen slik den er forutsetter det én ting man ikke skal ta for gitt: at det ikke skjer endringer i kommunestrukturen andre steder som vil gi langt større kommuner.

Fra å være relativt store kommuner i norsk sammenheng vil Fredrikstad og Sarpsborg kunne bli middels store kommuner. Det tegnes flere ulike kommunekart rundt omkring i landet. Det kan bli store fusjoner blant annet rundt Stavanger/Sandnes, Haugalandet, Kristiansand, Grenland, hele Vestfold, Drammen, Follo, Romerike og på Sunnmøre. En fusjonert Mosseregion på størrelse med Sarpsborg kan være bra for Moss, men reduserer den relative tyngden av Sarpsborg i Østfold. Er det det Sarpsborg vil, og vil Fredrikstad gå fra å være jevnstor med Drammen til å bli halvparten så stor?

Nedre Glomma er landets sjette største bo- og arbeidsregion. En ny kommunestruktur bør ta utgangspunkt i den handlekraften som det sammenhengende bo- og arbeidsmarkedet Nedre Glomma utgjør, og som kan fremme hele regionens interesser. Både Østfold og Nedre Glomma selv trenger en region med drakraft. For tiden er det mindre kraft i Nedre Glomma enn man kunne ønske seg. Det er likevel ingen andre steder i Østfold som har forutsetninger for å være motoren som trekker andre med seg.

Om ett år er Sarpsborg 1000 år. Den største og viktigste gaven Fredrikstad kan gi seg selv og Sarpsborg i anledning 1000-årsjubileet er reelle fusjonssamtaler. Hvilke andre kommuner som også kan inngå i en ny kommune i Nedre Glomma spiller litt mindre rolle i det store bildet som også vil gi et nytt kart over Norges største byer. Navnet skjemmer ingen, men nettopp i lys av 1000-årsjubileet synes jeg personlig det ville være historieløst å gi en storkommune i Nedre Glomma noe annet navn enn Borg.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733