Næringspolitisk plattform 2015-19

Økt konkurransekraft er den røde tråden i den politiske plattformen for det næringspolitiske interessearbeidet som NHO Østfold skal drive i oppkjøringen til Kommune- og fylkestingsvalget i 2015.

Publisert 09.09.14

Østfold, Politikk

Næringslivet i Østfold trenger økt konkuransekraft for å møte konkurransen fra utlandet, og for å vokse nok til at arbeidsmarkedet styrker seg. I løpet av valgperioden 2015-19 må de skapes 6000 flere arbeidsplasser i Østfold for å ta igjen resten av landet og å holde tritt med befolkningsveksten.

KommuneNM gjør det klart at Østfold har utfordringer nok å ta av, og at det må mobiliseres for å løfte arbedismarkedet og kompetansenivået.

Økt konkurransekraft krever at næringsliv og forvaltning gjør hele fylket mer synlig og attraktivt for investorer. Samferdsel og kompetanse er fortsatt store og viktige oppgaver både for fylkeskommunen og kommunene. I tillegg er eiendomsskatt på næring er egen sak for kommunene. Det er nødvendig å skape større forståelse for at eiendomsskatt er et hinder for investeringer.

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733