Varslede endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har varslet endringer i arbeidsmiljøloven som i stor grad er i tråd med det NHO har vært utålmodig pådriver for.

Publisert 25.06.14

Østfold

De ytre rammene for arbeidstid/overtid endres ikke, men arbeidsgiver får klarere styringsrett. Forslagene sendes nå på høring.

Du kan lese mer om forslagene fra Regjeringen her og NHOs politikkdokument om arbeidstid.