3 gode grunner for å bli lærebedrift

NHO Østfold oppfordrer medlemmer til å bli lærebedrift og gir deg tre gode grunner til hvorfor dette kan være noe for din virksomhet

Som lærebedrift tar dere et stort samfunnsansvar og gir unge og voksne viktig kompetanse som landet vårt trenger. Illustrasjonsfoto.

Publisert 02.06.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

1.  Skreddersydd rekruttering
Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige medarbeidere gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid. Studier viser at 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over. 

2.  Ny kunnskap inn i bedriften
Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne, og ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

 3.  Lønnsom investering
Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd på i overkant 127 000 kroner, fordelt over 24 måneder, per lærling. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring.

Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud.
Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.

Tenk utradisjonelt!
Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning. Mange bedrifter tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet, men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller, kanskje kan nettopp du ta inn en lærling innen logistikkfag, salgsfag, eller kontor- og administrasjon?

 Hvordan bli lærebedrift?
Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenningen forutsetter at din virksomhet har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Les mer om betingelser og om hvordan bli lærebedrift på Østfold fylkeskommunenes nettsider:
Telefon: Hans-Einar Rustøy Hansen 40 21 50 54.

Se også informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider og på http://lærlingløftet.no/

Ved å utdanne en fagarbeider bidrar bedriften til å sikre bransjens fremtid.

Kontakt oss