Elektronisk handel med det offentlige - Vil du sitte ved bordet eller stå på menyen?

-Om noen år vil de aller fleste offentlige anskaffelser foregå elektronisk. Det gir store muligheter til å bli leverandør til det offentlige og til å spare tid, penger og ressurser. For de som ikke tar del i omstillingen, kan det få dramatiske konsekvenser. Satt på spissen koker det ned til et meget enkelt valg: Vil du sitte ved bordet eller stå på menyen?

Publisert 22.01.14

Østfold

Forenklingsutvalget for offentlige anskaffelser arbeider med det mål at det blir helelektroniske anskaffelser fra 1.juli 2018. Datoen vil velges ut fra at EU krever at det fra samme tidspunkt skal være helelektronisk handel for anskaffelser over EU/EØS-terskelverdi. Det betyr at man går bort fra å levere tilbud på papir og går over til å levere tilbudet elektronisk. Norge har kommet et godt stykke på vei, da kunngjøringen er elektronisk på DOFFIN (Database for offentlige anskaffelser).

NHO og DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) samarbeider om å få både oppdragsgivere og leverandører opp på et nivå som sikrer gode anskaffelser.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) jobber med å øke bruken av elektronisk faktura i EHF format i offentlig sektor. Elektronisk faktura betyr tid og penger spart fordi man ikke lenger håndterer fakturaer manuelt.

Vi skal derfor reise rundt i Norge og spre kunnskap om hvordan du kan komme i gang eller hvordan du kan øke bruken om du allerede er i gang. Bra for staten, bra for deg.

Kursene går over hele landet og roadshowet starter med kurs i elektronisk faktura:

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus og offentlig sektor

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350