Nærings-NM

Nærings-NM, Østfold

Østfold er ett av få fylker som ikke har noen regioner som utpeker seg positivt og dermed skaper oppmerksomhet i NHOs årlige rangering av fylker, regioner og kommuner i Nærings-NM.

Publisert 06.01.14

Østfold

Østfold er ett av få fylker som ikke har noen regioner som utpeker seg positivt og dermed skaper oppmerksomhet i NHOs årlige rangering av fylker, regioner og kommuner i Nærings-NM. Selv fraflyttingsfylket Hedmark kan skilte med Hamarregionen på 16. plass. I Østfold er Nedre Glomma best på 35. plass av til sammen 83 regioner. De beste østfoldkommunene er Rakkestad og Spydeberg som trekker Indre Østfold opp til 46. plass. Indre Østfold har samtidig flere kommuner som er blant landets svakeste. Østfold kommer på åttende plass i Nærings-NM som måler antall nyetableringer og næringslivets lønnsomhet, vekst og størrelse.

Det påfallende er at de tre andre fylkene som ikke har regioner som utpeker seg ligger som kystperler på en snor langs Oslofjorden og Skagerrak: Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Det er behov for å rette rikspolitisk oppmerksomhet mot de delene av landet som har høy befolkningsvekst og lav sysselsettingsvekst, sier regiondirektør i NHO Espen N. Evensen. - "Å rope på han Staten" må likevel ikke bli en lokalpolitisk avledningsmanøver. Ting må gjøres lokalt. Hele Østfold trenger å styrke sitt omdømme. Derfor er det bra at Østfoldkonferansen senere i januar har omdømme som ett av sine gjennomgående tema. Bedriftene må bli flinkere til å skryte både av seg selv, og ikke minst av nabobedriftene. Det gir positive vibber som smitter, og som er viktige.

-Vekst og lønnsomhet er grunnleggende forutsetninger for økt sysselsetting og større betydning av næringslivet lokalt. Vi trenger fortsatt et næringsliv som er mer robust og ha bedre forutsetninger til å være med å løfte alle fire regionene i fylket, sier Espen N. Evensen.

- Omdømmebygging i Østfold handler ikke om rangering i Nærings-NM. Det dreier seg om attraktivitet og oppmerksomhet utenfra som kan gi hjelp til vekst. Med svært få og hederlige unntak mangler Østfold store, privateide virksomheter med lokal forankring. Lokale rammebetingelser som eiendomsskatt og fortsatt satsing på kompetent arbeidskraft er viktige forutsetninger for attraktivitet fra ekstern kapital som hele Østfold trenger, er regiondirektørens nyttårsbudskap.

 

Kontakt oss

Espen Nøklebye Evensen

Regiondirektør

NHO Østfold

espen.evensen@nho.no
Telefon
90755733