Aberia Ung er NHO Østfold månedens bedrift

Aberia Ung er en norsk velferdsinnovatør som yter tjenester til barn og unge som har behov for barneverntjenester og helse og omsorgstjenester.

#205

Aberia Ung - NHO Østfold månedens bedrift

Publisert 04.07.17

Østfold

Aberia Ung ble tildelt tittelen månedens bedrift på grunn av:

  • Deres satsning på kompetanse og videreutvikling av medarbeidere.
  • Nytenking og innovasjon hvor de forener forskning- og erfaringsbasert kunnskap med brukerkunnskap og brukermedvirkning.
  • Er en seriøs bedrift som driver i henhold til lover og regler.
  • Er en lokal bedrift som bidrar med stor verdiskapning i samfunnet.  

Aberia Ungs misjon er verdighet for den enkelte og mottoet deres er at de aldri skal gi opp en ungdom som er hos dem. Bedriften er en viktig supplement til det offentlige og i det offentlige tjenesten.

- Jeg er utrolig stolt av alle våre dyktige ansatte som står på hver dag for å gi hver enkelt ungdom det aller viktigste i livet: et trygt sted å bo, noe å leve for og noen å dele med på veien mot en god voksen-tilværelse, sier Trine Bakkeli som er direktør i Aberia barn og unge.

- I Norge er det er ca. 100 000 unge mennesker mellom alderen 18 og 30 som står utenfor arbeidslivet og heller ikke går på skole. Her gjør Aberia Ung en forskjell for å minske andelen av unge mennesker som står utenfor. Dette er en av våre aller største samfunnsutfordringer, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.  

De private er ofte pionérer innen utvikling av offentlige tjenester og utfordrer oppfatningen av status quo.

- Arbeidsplassene kommer ikke av seg selv, de må skapes. I offentlig sektor innen velferdstjenester er det et enormt potensial for gründervirksomhet og innovasjon til fordel for brukerne, kommunene og samfunnet vårt, avslutter Gulbrandsen.