NHO og LO: AIM Norway velkommen til Rygge

Når AIM Norway skal etablere motorverksted for de nye kampflyene, bør de velge Rygge flystasjon, mener et samlet arbeidsliv i Østfold.

Foto: Henrik Skolt, Moss Avis

Publisert 15.10.15

Østfold

Å legge virksomheten på en veletablert militær flyplass gir konkurransefordeler og vekstmuligheter utover dagens aktivitet ved AIM Norway.
Det statlige eide foretaket Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway) har vunnet en kontrakt for motorvedlikehold til de nye kampflyene. I disse dager skal styret i AIM beslutte hvor den nye aktiviteten skal etableres, og det ligger i kortene at store deler av AIM sin øvrige virksomhet vil følge etter.

AIM Norway driver med reparasjon, vedlikehold og logistikk av fly og helikoptre, radarer og radio-, tele- og datautstyr. Hovedkunden er Luftforsvaret.

NHO og LO i Østfold står samlet om å støtte etableringen av AIM Norway på Rygge.

-          Med forsvaret som største bruker av AIMs tjenester vil det være en klok strategi å flytte inn på en militær flyplass, ettersom det vil gi konkurransefordeler internasjonalt og dermed ytterligere vekstmuligheter, sier fungerende regiondirektør i NHO Østfold, Nina Solli.

-              Å etablere seg på Rygge vil også gi en kostnadsdeling på felleskostnader som igjen vil bidra til konkurransedyktige priser, påpeker LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik.

En del av motorvedlikeholdet er testing av motorer. Etter det vi kjenner til, vil det kreve store mengder flybensin. På Rygge ligger Forsvarets drivstoffanlegg for hele Østlandet noe som vil gi AIM en vesentlig fordel. Legges testcellen på Eggemoen, som er alternativet, vil det innebære at betydelig mengder med drivstoff må fraktes på landeveien fra Rygge og til Eggemoen hvert eneste år. Dette er verken økonomisk eller miljømessig fornuftig. Det er nok lastebiler på veiene.

-          Rygge ligger svært sentralt til i forhold til logistikk. Det er nærhet til 4-felts motorvei, jernbane, havn og en operativ flyplass. Det gir svært stor fleksibilitet. Rygge har de aller beste forutsetningene for å tilfredsstille en logistikktung virksomhet som AIM, fortsetter Lervik.

- Regionens næringsliv støtter en beslutning om at AIM etablerer seg på Rygge fordi det vil ha mange positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet i vår region, sier Nina Solli. NHO er også kjent med at investorer står klare til å prosjektere, bygge og finansiere nybygg på Rygge dersom AIM mener det er interessant.

Tilflyttingen av AIM Norway ville ha svært mange positive ringvirkninger. Et stort foretak som dette vil ikke bare være en viktig arbeidsgiver men også en viktig motor som vil stimulere det lokale næringsliv, understreker NHOs fungerende regiondirektør.

 Mosseregionen og Østfold er et sted med korte avstander mellom jobb og hjem og derfor spesielt attraktivt for mange unge familier. Her er det billig å bo og godt å leve. Derfor bør det være et spennende sted å etablere seg for arbeidsgivere med høykompetente unge ansatte.  Vi håper derfor at AIM velger å satse på Rygge. Østfold trenger kompetansearbeidsplasser og AIM vil være en spennende og attraktiv framtidig arbeidsgiver også for mange unge som nå utdanner seg i den retningen, avslutter LOs Ulf Lervik.

Kontakt oss

Nina Solli

Regiondirektør

NHO Oslo og Akershus

Nina.Solli@nho.no
Mobil
97662773