Amesto Tolk er NHO Østfold månedens bedrift

For oss i NHO er verdiskaping, språk, kultur og integrering viktige faktorer, og derfor mener vi Amesto Tolk fortjener denne prisen. De gjør en forskjell, sier regiondirektør Gulbrandsen.

#205

Fotograf: Halden Arbeiderblad

Publisert 31.10.17

Østfold

Av ca. 1.100 medlemsbedrifter i fylket har NHO Østfold valgt Amesto Tolk i Halden til månedens bedrift for oktober.

Med kvalifiserte tolker på mer enn 140 språk og dialekter betjener Halden-bedriften kunder over hele landet. De skaper forståelse når språket blir en utfordring.

- Vi har utrolig mange spennende bedrifter i Østfold og ønsker at denne prisen skal oppleves som et klapp på skuldra, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

- Det er imponderende hvordan bedriften tenker nytt på, i tillegg til at de håndterer 140 språk og dialekter fra kontoret i Halden, fortsetter Gulbrandsen.

Amesto Tolk tilbyr tjenester som er med på å løse viktige samfunnsutfordringer. De bidrar med tolketjenester til blant annet private bedrifter, politiet og offentlig forvaltning.

- Utfordringene endrer seg hele tiden, ikke minst i forhold til hvilke språk vi må jobbe med, sier daglig leder Marte Sigmundstad.

- Under flyktningkrisen i 2015 hadde vi ikke nok antall tolker, men hadde et godt samarbeid med NAV-kontorer over hele fylket som gjorde at vi rekrutterte mange nye som kunne gjennomgå kurs, fortsetter Sigmundstad.

- Vi vet at Amesto Tolk har fløyet folk ut til andre land, tatt i bruk videoteknologi i forbindelse med tolkning og på denne måten gjort det mulig å hjelpe stadig flere, avslutter Gulbrandsen. 

De ansatte i Amesto Tolk opplever jobben som svært meningsfylt, og i tråd med bedriftens målsetting om å «skape forståelse når språket blir en utfordring». Det gjelder ikke bare for flyktninger, men også for andre som kommer hit for å arbeide eller studere. Eller det kan være en lege som skal behandle en polsk pasient som behersker norsk dårlig. I tillegg er arbeid som frilanser tolk et springbrett inn i arbeidslivet for veldig mange som ikke er født og oppvokst i Norge.