Mills åpnet dørene for skolerådgivere

NHO Østfold arrangerte besøk for karriereveiledere fra Fredrikstadområdet. Hensikten med besøket var å bli kjent med hva Mills er i dag og hvilket kompetansebehov de har.

Publisert 27.03.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

Morten Furuseth fra HR-avdelingen og fabrikksjef Linda Seeman sto for en lærerik presentasjon, god dialog og spennende omvisning på fabrikken.

-  Det er veldig viktig at bedriftene åpner dørene for rådgivere og lærere. Dette kan i en viss grad påvirke de yrkesvalgene elever tar, og i neste omgang bidra til hvilken arbeidskraft næringslivet får, sier rådgiver Elena Rosnes i NHO Østfold.

For å styrke kvalitet og relevans i utdanningen har Mills DA i 2014 støttet Glemmen videregående skole med et mikroproduksjonsanlegg og har inngått en partnerskapsavtale med skolen. Nå ønsker partnerne sammen med NHO Østfold og NHO Mat og Drikke at også flere bedrifter og skoler skal trekkes inn i dette samarbeidet for å styrke fagtilbudet og øke rekrutteringen til fag som matindustrien har behov for.

Kompetansebehovet i matindustrien for fagarbeidere øker betraktelig frem mot 2020, både innen matfagene, automatisering og industriteknologi (Kilde: NILF – rapport 2014-2). Østfold et av de fylkene hvor man sliter med rekrutteringen.

Kontakt oss