Ble oppdatert på pensjoner

Nettverksfrokost med pensjon som tema engasjerte bedriftene

#205

Foto: Roald Gulbrandsen

Publisert 31.08.16

Østfold

Over 40 medlemsbedrifter fant veien til Sarpsborg idag for å høre NHOs pensjonseksperter forelese.
Spørsmålene underveis tydet på at mange arbeidsgivere opplever pensjon som komplisert.
Avd.dir. Kristin Diserud Mildal og rådgiver Kristine Flaatten fra NHOs avdeling for Forsikring og Pensjon loset forsamlingen gjennom alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjoner -  innskuddspensjon og nye knekkpunkter.
Regelverket for AFP, ny uføretrygd og nye bedriftsfastsatte aldersgrenser for pensjon skapte god diskusjon.

Ønsker du å vite mer om pensjon kan du orientere deg på NHOs sentrale nettsider for pensjon og forsikring her.

Neste nettverksfrokost er 2. november der tema er "Endringsledelse" Se i vår arrangementskalender og meld deg på.

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105