Pengene kommer for sent - de må tidligere inn slik at vi får startet fremdriften

Regiondirektør Gulbrandsen gjestet NRK Østfold studio for å drøfte Bane NORs innspill om å utsette InterCity.

#205

Regiondirektør Gulbrandsen hos NRK. Kilde: NRK Østfold

Publisert 21.02.18

Østfold

Bane NOR vil utsette Intercity med flere år. Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane NOR i en fersk rapport. Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024.

Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027. I tillegg heter det at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane NOR har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

- Nyheten er ikke helt uventet. Vi har sagt ved fremleggelsen av NTP at det må mer penger til i starten av planperioden og det er det vi nå ser. Vi må ta dette på alvor fordi konsekvensene kan bli betydelige, sier Gulbrandsen til NRK. 

- En utsettelse vil påvirke befolkningen og næringslivet negativt. Det er også en bedring av godskvalitet som vil kunne bli skadelidende, fortsetter Gulbrandsen.  

På spørsmål om regiondirektøren tror utsettelsen vil bli en virkelighet svarer han:

- Dette er en faglig vurdering. Man må ta til politisk mot og sørge for at man minner om de vedtakene som er fattet i stortinget og at de skal gjennomføres med minst det tempoet som stortinget allerede har sagt, avslutter Gulbrandsen.

Se hele nyhetssendingen her

Kilde: NRK Østfold