Dette trenger Østfold av politikerne

I dag møtte vi ferske stortingsbenken fra Østfold. Dette er noen av sakene vi tok opp med våre folkevalgte.

#205

Det var god stemning når NHO Østfold møtte stortingsbenken sammen med LO og NHO Reiseliv. Sammen er vi enige om å jobbe for et bedre næringsliv i Østfold.

Publisert 23.10.17

Østfold

Politikerne må bidra til at Østfold er et godt sted å drive bedrift i og fra. Bedre kår for bedriftene vil bringe flere arbeidsplasser i Østfold. Et konkret tiltak er regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten. Uten maskinskatten vil Østfold-bedriftene være i bedre stand til å investere og ansette flere. 

Vi ønsker et kompetansesterkt næringsliv i Østfold. Dette krever at det utdannes folk med riktig kompetanse til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Bedriftene i Østfold har et stort behov for håndverksfag og ingeniørfag. Med Østfoldkontrakten og økt lærlingstilskudd vil vi kunne skaffe flere elever lærlingsplass. 

Vi er fornøyde med at statsbudsjettet 2018 følger opp NTP`en med bevilgninger til en rekke viktige Østfold-prosjekter. Samtidig må vi sørge for at planleggingen starter raskt og at det ikke blir noen forsinkelser i samferdselsprosjektene.

Reiselivsbransjen i Østfold er viktig for både lokale matprodusenter og yngre østfoldinger som står i fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at Stortinget sier nei til regjeringens foreslåtte momsøkning som vil ramme mange lokale reiselivsbedrifter.

Østfold fylke har en unik geografisk lokalisering og er porten til resten av Europa. Et A-krim senter i Østfold/Akershus vil bidra til trygt og seriøst arbeidsliv i fylket vårt og resten av landet.