MEDLEMSFORDEL

Er verdiene dine sikret?

Er de viktigste verdiene i din bedrift godt nok sikret? Bestill en Gratis IP-sjekk for å identifisere mulige immaterielle verdier.

Den unike kunnskapen, løsningene, ideene og konseptene i din bedrift representerer bærebjelken og de viktigste verdiene i bedriften.

Publisert 29.10.15

Østfold

Den unike kunnskapen, løsningene, ideene og konseptene i din bedrift representerer bærebjelken og de viktigste verdiene i bedriften. Disse verdiene er det derfor viktig å være klar over, forvalte og sikre på en god måte. 

Som en medlemsfordel i NHO tilbyr nå IPR-rådgiveren Onsagers en gratis og uforpliktende IP-sjekk av din bedrift. IP-sjekken skjer i et møte med bedriften og avsluttes med en rapport fra Onsagers som peker på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, anbefalt håndtering av immaterielle verdier samt anbefaling av eventuelt oppfølgende arbeid.

Bestill IP-sjekk her

- Vi tror at langt flere hadde beskyttet sine immaterielle rettigheter bedre om de var klar over hvor skoen trykker. Gjennom en gratis IP-sjekk vil nok mange bedrifter erfare at de sitter på viktige verdier som det kan være grunn til å sikre på en bedre måte enn det gjøres i dag, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

Les mer om viktigheten av å beskytte dine immaterielle verdier og om NHOs samarbeidsavtale med Onsagers her.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336