Brev fra statsråden til næringslivet i Østfold

Les hva næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver til bedriftene i fylket vårt.

#205

Brev fra næringsminister Isaksen

Publisert 24.05.18

Østfold

24.april i år inviterte vi næringsminister Isaksen til Østfold for å møte ulike representanter fra ulike deler av næringslivet i fylket vårt. Bakgrunnen for invitasjonen var statsrådens ønske om innspill til politiske tiltak og virkemidler innenfor forskning og innovasjon i næringslivet. En stor takk til Slåttland Mek. Industri, Borregaard og hotell Refsnes Gods som tok imot oss på bedriftsbesøk og NHO Østfolds toppleder-samling. Tusen takk til alle som deltok på toppleder-samlingen. 

#205
Kilde: Moss Avis, Rakkestad Avis og Sarpsborg Arbeiderblad.

Under kan du lese brevet fra næringsministeren: 

"Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for møtet med representanter fra ulike deler av næringslivet i Østfold den 24.april samt NHO Østfolds bidrag til vellykkede bedriftsbesøk samme dag. 

Møtet med dere var nyttig og til inspirasjon i mitt videre arbeid med å legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg har også fått et klart inntrykk av at det er mange bedrifter som arbeider godt i Østfold, som er offensive og ser betydelige muligheter fremover. Det er noe som gleder meg som næringsminister. 

Jeg er opptatt av å møte ulike deler av næringslivet. Jeg setter derfor stor pris på synspunkter og innspill jeg fikk i møtet med dere. 

Jeg ser frem til et fortsatt godt samarbeid med norsk næringsliv." 

Med hilsen, 
Torbjørn Røe Isaksen