Et godt budsjett for arbeidsplasser i Østfold

Statsbudsjettet 2018 er et godt budsjett for Norge og norsk næringsliv. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser.

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen - Sarpsborg Arbeiderblad

Publisert 13.10.17

Østfold

Norsk økonomi er i rimelig god forfatning. Regjeringen vil derfor redusere veksten i oljepengebruk og i stor grad avslutte krisetiltak som var geografisk og tidsmessig begrenset.

- Pasienten er friskmeldt. Medisineringen kan opphøre. Derfor er det riktig av regjeringen å redusere veksten i oljepengebruk i neste års statsbudsjett, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

Dette er et godt budsjett for Østfold og lokalt næringsliv. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser.

- Skatten er uforutsigbar og er et hinder for nyetableringer i Østfold og en stor ulempe for etablerte lokalbedrifter. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter, forteller Gulbrandsen om regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten. 

Regjeringen foreslår nær 61 milliarder kroner til oppfølging av Nasjonal transportplan. Det er en økning på om lag 3 milliarder kroner fra 2017. Videre foreslås det å bevilge om lag 3,8 milliarder kroner til videre utbygging og planlegging av nye InterCity-prosjekter på Østlandet. Det settes av 745 millioner kroner til mulig anleggsstart for dobbeltspor på InterCity-strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner i 2018 og det foreslås 223 millioner kroner til videre planlegging av de to InterCity-prosjektene Haug-Seut og Seut-Sarpsborg på Østfoldbanen.

- Det er positivt at regjeringen har bevilget 3,8 milliarder kroner til InterCity-prosjektet og at viktige samferdselsprosjekter i Østfold får penger til å starte. Samtidig må vi følge nøye med og sørge for at prosjektene ikke blir utsatt og at det bevilges nok penger ved neste statsbudsjett også, forteller Gulbrandsen.   

Oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fortsetter med satsinger på over en halv milliard kroner. 40 millioner kroner til yrkesfagene, blant annet til å innføre en lektor 2-ordning for yrkesfagene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 600 000 kroner til 15 studieplasser i IKT.

Jeg skulle gjerne ha sett enda kraftigere innsats på kompetanse, innovasjon og forskning. Det er dette som skal skape arbeidsplasser og sikre velferden fremover. I tillegg trenger vi et løft når det gjelder utstyr i yrkesopplæringen. Dette er kompetanse som er etterspurt av Østfold-bedriftene, men da må de ha den nødvendige og oppdaterte kompetansen, avslutter Gulbrandsen.