Finalistene til NHOs Fagopplæringspris er klare

Nammo Raufoss i Oppland, Nordlie Auto i Østfold og Kimek i Finnmark er valgt ut som finalister.

#205

Foto: Lene Stavå

Publisert 07.09.16

Østfold, Kompetanse og utdanning

Felles for finalistene er at de satser tungt på lærlinger: Nammo på Raufoss har 18 lærlinger og egen bedriftsskole, mens Nordlie Auto i Moss har egen fadderordning for skoleelever i praksis. Kimek i Kirkenes satser som lærebedrift uansett konjunkturer, og har 16 lærlinger i hele syv industri- og elektrofag.

Norge trenger flere lærebedrifter
- Vi er svært imponert over den jobben disse bedriftene gjør for sine lærlinger, sier Kristian Ilner, seniorrådgiver i NHO. – Norge trenger flere gode lærebedrifter, og disse bedriftene er alle fremragende ambassadører for fagopplæringen. Målet med prisen er å fremme fag- og yrkesopplæringen og vise frem den fantastiske jobben som blir gjort i bedriftene.

Vinneren kåres 9. september
Prisen blir delt ut i Næringslivets Hus fredag 9. september 2016. Vinneren blir offentliggjort på nho.no samme dag. Årets jury er prosjektgruppen i Yrkesfag 2020. I denne gruppen jobber NHO, Norsk Industri, Nelfo, BNL, NBF, NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv sammen for å løfte og forsterke politikken rundt fag- og yrkesopplæringen.

Om NHO Fagopplæringspris
NHO har delt ut Fagopplæringsprisen siden 2012. Prisen kan deles ut til godkjente lærebedrifter som er NHO-medlemmer og som har hatt lærling(er) siste kalenderåret. NHOs fagopplæringspris har som formål å fremme fag- og yrkesopplæringen gjennom anerkjennelse og positiv synliggjøring av gode lærebedrifter.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952