Flaskevannet blir billigere hvis du tilsetter alkohol

Sukkeravgiftens merkelige utslag og norske råvarer var tema når NHO Østfold, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Hansa Borg Bryggerier møttes i Sarpsborg.

#205

Adm.dir. Midtgaard, SP-leder Vedum og regiondirektør Gulbrandsen.

Publisert 16.04.18

Østfold

Administrerende direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier og fabrikksjef Morten Brostrøm ga en omvisning av anlegget før partene begynte å diskutere viktige næringspolitiske saker som opptar lokal bedriften og bransjen. En av disse sakene er norske råvarer og produkter.

- Vi må være flinkere til å være stolte av norske produkter med norske råvarer som produktene til Hansa Borg Bryggeri, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen. 

- Dette var et veldig nyttig besøk. Vi fikk diskuterte hvordan vi skal klare å styrke enda mer bruk av norske råvarer inn i bryggeribransjen og få enda mer av verdiskapningen lokalt, følger partileder Slagsvold Vedum opp.

Sukkeravgiften og dens uheldige konsekvenser ble også tatt opp.

- Avgiften oppleves som uforutsigbar og lite treffende. Avgiften må ned og gjennomgås. Det må være fullt mulig å ha en avgiftspolitikk som ikke svekker bedriftenes konkurranseevne, understreker regiondirektør Gulbrandsen.

Partilederen er enig i regiondirektørens utsagn.  

Det som er feil med avgiftspolitikken som rammer bryggerinæringen nå er at den slår vilkårlig ut og straffer mange norske aktører som satser på å drive bryggerinæring i Norge, sier Slagsvold Vedum.

Administrerende direktør Lars Midtgaard i Hansa Borg Bryggerier satt tydelig pris på besøket.

Det er veldig hyggelig å få besøk på Borg i dag. Partileder Vedum viser stor interesse og engasjement for vår virksomhet og norske bryggerier. Han har også stor forståelse for den vanskelige situasjonen deler av norsk bryggerinæring nå befinner seg i med økende grad av grensehandel, sier Midtgaard.