Slik blir kommunene mer innovative

Ny storkommune i Indre Østfold betyr nye spennende muligheter. Rekordmange møtte opp i dag til Innkjøpskonferansen i Askim rådhus.

#205

Innkjøpskonferansen Askim

Publisert 17.10.17

Østfold

Det var fullt hus med engasjerte deltakere fra både offentlig forvaltning og næringslivet. Ordfører Thor Hals åpnet konferansen som har som mål å sette fokus på offentlige anskaffelser, og hvordan det private og det offentlige kan spille hverandre gode. I Indre Østfold gjøres det innkjøp for cirka 600 mill. kroner. Dersom kommunene i Indre Østfold i større grad bruker lokale leverandører, vil det bety positiv vekst for næringslivet i regionen vår. Ved å sette fokus på offentlige innkjøp, håper Askim kommune at flere leverandører kan bli rustet til å levere anbud til kommunene i nærheten.

- Vi føler et ansvar og gir de lokale selskapene opplæring innen offentlig innkjøp slik at de kan konkurrere med de større bedriftene, men vi favoriserer aldri og det er de samme spillereglene som gjelder for alle, sier Jon Einar Aandal som jobber med innkjøp i Askim kommune.

NHO Østfolds regiondirektør Roald Gulbrandsen holdt innlegg om innovative offentlige anskaffelser og hvordan offentlige anskaffelser kan bidra til å få flere lærlingsplasser og et mer seriøst arbeidsliv. 

Med denne metoden kan man få offentlige besparelser, miljøvennlige løsninger, bedre tjenester for innbyggerne, men også at man som offentlig virksomhet kan bidra til økt innovasjon hos leverandørene ved å etterspørre nye og bedre løsninger, forteller Gulbrandsen. 

Arbeidsmarkedskriminalitet er en utfordring som vi må ta på alvor. Det undergraver sentrale velferdsordninger og bidrar til å utkonkurrere lovlydige Østfold-bedrifter. Derfor må offentlige innkjøpere sørge for at de kjøper fra seriøse aktører som er lærlingsvennlige, avslutter Gulbrandsen. 

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Les mer om metoden her: http://innovativeanskaffelser.no/metode/