GLAVA vil hjelpe folk flest - finansministeren ble imponert

Finansminister Siv Jensen lot seg imponere over Glavas omstillingsevne og bærekraftige prosjekter da hun besøkte Askim bedriften. Glava er Norges største leverandør av isolering og isolerer det meste, men nå ønsker de å hjelpe folk flest med å spare energi.

#205

Finansminister Siv Jensen og adm.dir. Jon Karlsen i Glava (Fotograf:Smaalene Avis)

Publisert 15.11.17

Østfold

- Vi sløser noe voldsomt med energi i Norge. Det er en for lav andel boligeiere som etterisolerer husene sine. I dag brukes 40 prosent av all energi i Norge på å varme opp bygninger. Dette må vi gjøre noe med. Og det store energisparepotensialet ligger i å etterisolere eldre norske eneboliger, forklarte administrerende direktør Jon Karlsen i Glava.

I dag mangler det incentiver til å få huseiere til å etterisolere og derfor må staten ved blant annet Enova gå inn og gi støtte til huseiere som vil etterisolere tak, vegger og bytte vinduer. En kilowatt spart, er bedre enn en kilowatt produsert. Dette vil bidra til at folk sparer strøm. Glava får støtte fra NHO Østfolds regiondirektør Roald Gulbrandsen.

-Regjeringen har koblet Norge på EUs klimapolitikk. Skal vi nå klimamålene er vi avhengig av at næringslivet leverer svarene på utfordringene. Prosjektene og produktene til Glava bidrar til at vi får mer effektivt energiforbruk som gjør at vi blir mer klimavennlige. Da trengs det gode virkemidler fra det offentlige som bidrar til at innovative nye klimavennlige løsninger kan bli en realitet for folk flest, sier Gulbrandsen.

-Dette var nyttig å høre, svarte Siv Jensen. Finansministeren sa at det ikke mangler på vilje på å bruke penger på energieffektivisering, men kunne si seg enig i at mye av pengene brukes på nye kostbare teknologiske løsninger.

#205

Finansministeren var også opptatt av regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten. Hun tror det vil styrke kommunene.

-Jeg håper regjeringens forslag om å fjerne maskinskatten blir stående. Det å fjerne skatten på maskiner og utstyr vil være et viktig bidrag for å styrke konkurranseevnen til norske bedrifter, fortalte Siv Jensen. 

Administrerende direktør Jon Karlsen uttrykte støtte for regjeringens forslag om fjerning av skatten og mener at den hemmer nyinvesteringer. Regiondirektør Roald Gulbrandsen sier at det ikke er tilfeldig at finansministeren besøkte nettopp Østfold.

-Det at finansministeren ønsker å besøke bedrifter i Østfold for å komme tettere på næringslivet og se hvilke muligheter som ligger i Østfold med tanke på energieffektivisering og utvikling viser at næringslivet i fylket vårt er innovative og ledende innenfor sine respektive felter. Næringslivet i Østfold bidrar til at Norge når sine klima- og miljømål, forklarer Gulbrandsen.

Gulbrandsen ble også invitert til NRK Østfolds studio for å diskutere blant annet energieffektivisering og arbeidsplasser i Østfold.  

#205

-Glava og Borregaard er gode eksempler på hvordan vi kan bedre energieffektivitet og få produkter som har gode klimaregnskap. Det som er viktig nå er at vi har god konkurransekraft og er dyktige slik at vi kan utvikle arbeidsplasser i Østfold, svarte Gulbrandsen.

Se hele NRK Østfold nyhetssendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99111417/14-11-2017