IA-prisen 2015 til Gyproc

Det var under HMS dagen 21. oktober at Fredrikstad-bedriften Gyproc fikk prisen for sin innsats for et Inkluderende Arbeidsliv. De er blant annet en aktiv Ringer i Vannet medlemsbedrift i NHO.

Adm.dir. Vidar Eikeseth mottar blomster. Foto: NAV Arbeidslivssenter Østfold.

Publisert 22.10.15

Østfold

- Dette er en stor dag for oss, sa Gyprocs administrerende direktør Vidar Eikeseth på vegne av de ansatte etter at bedriften var blitt utnevnt som Årets IA-bedrift i Østfold 2015.  – En fin påskjønning  og bekreftelse for det arbeidet vi gjør hver dag for at folk skal trives i jobben. Og ikke minst motiverer det oss til å fortsette det gode IA-arbeidet! 

Gyproc trakk frem det gode samarbeidet med NAV arbeidslivssenter i Østfold og berømmes for markant nedgang i sykefraværet og generelt godt IA-arbeid. De fikk også honnør for sitt arbeid med å integrere folk som står utenfor arbeidslivet. Dette gjør de ved å ha Ringer i Vannet- avtale med Jobbkonsulentene i Fredrikstad. Rekrutteringsavtalen ble signert i mai 2015 og har foreløpig gitt tre kandidater mulighet for prekvalifisering i bedriften – målet er arbeid! Ringer i Vannet-ansvarlig i Jobbkonsulentene, Camilla Flodin, gratulerer også med prisen og støtter oppunder rosen av bedriften
- Som samarbeidspartner i Ringer i Vannet føler jeg de har tatt seg tid til å legge til rette for et godt samarbeid, de har hatt fokus på at jobbsøkere fra oss skal være godt ivaretatt gjennom blant annet at de har fått en fast kontaktperson å forholde seg til – en «fadder», de har fått god opplæring og Gyproc har vist evne til å tilrettelegge underveis.

Prisvinneren er en del av Saint-Gobain, og holder til på Øra i Fredrikstad. Bedriften har en historie i Norge som strekker seg tilbake til 1953. I oktober 1990 åpnet gipsplatefabrikken i Fredrikstad dørene for egen produksjon, og er i dag nær 80 ansatte. Her utvikles, produseres og markedsføres systemer for lett byggeteknikk med gipsbaserte byggeplater til byggebransjen, og er verdensledende på området.

NHO Østfold gratulerer med IA-prisen!

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Torill L. Myklebust

Rådgiver

NHO Østfold

torill.myklebust@nho.no
Telefon
97156105