Vi må være varsomme for "haikjeften"

På sikt åpner det seg et stadig større gap mellom økende utgifter og fallende inntekter, det økonomene kaller "haikjeften". Dette er ikke bærekraftig.

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen - Fredrikstad Blad

Publisert 22.01.18

Østfold

2018 ser ut til å begynne godt for Østfold. Stemningen i våre medlemsbedrifter er gjennomgående god. Det er bra driv i landene rundt oss som vi handler med. Flere jobber skapes og personer som er registrert som helt ledige avtar. Men det er når forholdene virker å gå i riktig retning og man ikke aner fare, at haien er mest farlig. Jeg snakker da ikke om selve dyret, men det samfunnsøkonomene kaller «haikjeften».

Norsk økonomi og Østfold står nå ved et vannskille. En langvarig gullalder ligger bak oss. Oljeproduksjonen og oljeinntektene er på vei ned. Samtidig treffer eldrebølgen med full tyngde, med økte utgifter til pleie og pensjoner. De siste tiårene har det vært lett å drive budsjettpolitikk. Oljefondet har vokst raskt. Dermed har også oljepengebruken kunnet vokse hurtig. Der andre land har måttet kuttet i budsjettene for å unngå for store underskudd, har vår utfordring vært hvor hardt vi skulle tråkke på gassen. Dette er nå historie.

Fremover vil utgiftene til pensjoner øke. Samtidig vil oljeinntektene gradvis skrumpe inn. Oljefondet vil derfor vokse mye tregere. Det samme vil derfor skje med uttaket fra fondet. De nærmeste årene skrus tilførselen av oljepenger til budsjettet nesten helt igjen. Så snus pluss til minus. På sikt åpner det seg et stadig større gap mellom økende utgifter og fallende inntekter, det økonomene kaller "haikjeften". Dette er ikke bærekraftig.

Gode nyheten er at gapet kan tettes. Vi må få mer ut av de ressursene vi bruker i offentlig sektor. Men viktigst av alt er å bruke mer av arbeidskraften vår. Om vi klarer å få femten prosent flere timeverk ut av alle i arbeidsfør alder, vil det alene tette hele gapet.

For det er ikke oljen som er vår viktigste ressurs, men østfoldingenes hoder og hender. Verdien av arbeidskraften vår utgjør hele tre firedeler av nasjonalformuen. Hvordan vi forvalter arbeidsformuen vår har derfor avgjørende betydning for vårt produksjons- og velferdsnivå. Arbeidsformuen er under press fra flere hold; aldring, økende utenforskap og ønske om kortere arbeidstid.

Det å få mer ut av arbeidskraften vår er vinn-vinn. Vi får høyere verdiskaping, økte skatteinntekter, lavere trygdeutgifter, økte inntekter for den enkelte og mer inkludering i samfunnet. Utgangspunktet vårt er godt. Det at arbeidskraften er dyr, gjør at vi bruker den smart. Østfold er veldrevet, med høy grad av tillit mellom arbeidslivets parter og mellom folk og myndigheter. Det gjør reformer og omstillinger lettere. Det å bevare og utvikle arbeidsformuen handler imidlertid ikke om én stor reform, men om en vedvarende innsats der vi hele tiden må sikte mot å holde flest mulig, lengst mulig i jobb. I gode jobber.      

Av Roald Gulbrandsen, regiondirektør NHO Østfold

Kilde: Fredrikstad Blad