En mindre åpen verden bør bekymre oss alle

Hele vår velstand er tuftet på at vi har kunnet handle med andre land skriver regiondirektør Gulbrandsen i dagens utgave av Fredrikstad Blad.

#205

Fotograf: DN Avisutklipp: Fredrikstad Blad

Publisert 10.04.18

Østfold

Hele vår velstand er tuftet på at vi har kunnet handle med andre land. Vi i Østfold har byttet bort det vi har mye av som for eksempel vannkraft og foredlet tømmer mot det vi har mindre av som bananer. En mindre åpen verden bør bekymre oss alle.

Nå er det under ett år igjen til Storbritannia trer ut av EU og det er ikke lenge siden den amerikanske presidenten Donald Trump varslet innføring av toll på import av jern og stål fra andre land, inkludert Norge. Begge deler føyer seg inn i en rekke av hendelser som bidrar til å dra globaliseringen i negativ retning med økt proteksjonisme og mindre liberaliserende tiltak. Det er for et lite land som Norge og et eksportfylke som Østfold dypt bekymringsfulle utviklingstrekk.

Ser vi rundt oss er det usedvanlig mange bedrifter som vil bli påvirket av dette, langt flere enn det folk flest tror. Ikke fordi de ikke skjønner, men fordi de ikke berøres av dette direkte. For de fleste bedrifter i Østfold og Norge er rettet mot hjemmemarkedet. De leverer til eksportbedrifter, husholdninger og bedrifter i lokalmarkedet.

Et byggefirma som bygger hytter på fjellet eller ved sjøen bygger større hytter nå enn for flere tiår siden. Grunnen til dette er fordi norske husholdninger har bedre råd. En vesentlig årsak til at norske husholdninger har bedre råd er at vi har tatt del i globaliseringen og fått bedre betalt for det vi produserer her hjemme.

Vi er et industri- og produksjonsfylke. Fredrikstad er hjem til flere bedrifter som eksporterer til alle verdens hjørner. Europa er vårt viktigste marked. Bedriftene i Østfold eksporterte varer til EØS-land for over 10 milliarder kroner i 2016. Fra 2014 til 2016 økte bedriftenes eksport til EØS-landene med 22,8 prosent. Varegruppene vi eksporterte mest av i fjor fra Østfold var bearbeidde varer, kjemiske produkter og maskiner. Dette er vesentlige beløpet som vi må være stolt av!

Det ligger i vårt menneskelig natur å ikke alltid sette pris på det vi har før det er for sent. Mange av oss må dessverre som regel miste det vi har før vi virkelig innser verdien av det. Denne type tankegang har også satt sitt preg i debatten om handelsliberalisering og globalisering. Altfor mange ser bort fra den betydningen handel har hatt for Østfold og Norge i å blant annet løfte inntekter og vår etterspørsel. Bak alle disse tallene ligger det arbeidsplasser, verdiskapning og utvikling for østfoldinger som deg og meg. 

Kilde: Fredrikstad Blad