Hvordan gjøre Østfold mer attraktiv?

NHO Østfold og Venstre er enige om fire hovedområder som er avgjørende for at Østfold skal utvikle seg til å bli en enda mer attraktiv region for næringsutvikling og nyetablering av bedrifter.

#205

Regiondirektør Roald Gulbrandsen og stortingskandidat for Venstre Finn-Erik Blakstad

Publisert 30.08.17

Østfold

Østfold er i en unik situasjon med sin nærhet til marked, ressurser, kompetanse og infrastruktur. For å utløse potensialet må det skapes attraktive byer og steder hvor folk ønsker å bo og investere i.

1. Legge til rette for lokalt næringsliv
Attraktive byer og tettsteder er viktig for innbyggernes trivsel, trygghet og tilgang på viktige tilbud og tjenester i hverdagen. Det betyr også mye for næringsutvikling, konkurransekraft og bosetting at byene og tettstedene er attraktive steder å bo.

-Vi er alle avhengige av at kommunen leverer gode tjenester. Det gjelder alt fra renovasjon til at elevene får et godt skoletilbud. Men det er også avgjørende at kommunen klarer å legge til rette for lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser. Flere vesentlige forhold som oljepris og statlig politikk bestemmes av andre, men det er kommunepolitikere som skaper grobunn for det lokale næringslivet, sier regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen.

-Jeg tror Østfold har et unikt potensiale til å bli en vinner i kampen for å tiltrekke oss nye bedrifter og gründere. Som næringsdrivende og varaordfører har jeg jobbet mye i dialog med næringslivet, og vet hvor skoen trykker.  Det handler om at folk vil ha noe mer enn bare et hus å bo i, de vil ha noe å leve for, ikke bare noe å leve av, og de vil ha levende bomiljøer, med møteplasser, kulturtilbud og gode skoler til barna sine. Disse tingene henger sammen. Steder der folk trives med å bo, er også steder der næringslivet vil blomstre, sier stortingskandidat for Østfold Venstre, Finn-Erik Blakstad. 

2.Infrastruktur
En attraktiv region må inneholde en god infrastrukturnett som betyr effektiv transport av folk, varer og tjenester. 

-Infrastruktur som bane og vei er avgjørende for innbyggerne og bedriftene i Østfold. Østfoldprosjektene i NTP må følges opp hvert år og dobbeltsporet må helt til Gøteborg. Vi har ikke råd til forsinkelser, sier Gulbrandsen. 

-Østfold er et internasjonalt fylke, med tette forbindelser til vårt naboland. Det bør være helt unødvendig å sende gods og mennesker i bil og trailer over grensen, når tog kan gå så mye raskere. Vi trenger å knytte de skandinaviske landene bedre sammen, og raskere tog er det viktigste for å få det til, sier Blakstad. 

3.Kompetanse
Østfold er hjem til mange kompetansetunge bedrifter i forskjellige bransjer. Det er avgjørende at de har tilgang til østfoldinger med riktig kompetanse. 

- Riktig kompetanse til å gjøre jobben, både i dag og i morgen, er avgjørende dersom vi skal klare omstillingen til en grønnere og mindre oljeavhengig samfunn, fortsetter Gulbrandsen.

-Østfoldinger har pågangsmot, arbeidslyst og kreativitet som kan gjøre oss til en vekstregion når oljealderen går mot slutten. Mer kunnskap og kompetanse er svaret på alle utfordringer samfunnet står overfor, derfor må vi satse på kunnskap og læring gjennom hele livet, supplerer Blakstad.

4.Seriøst arbeidsliv som reflekterer dagens samfunn

-Østfold har dessverre mange unge utenfor arbeidslivet. Unge som er i ferd med å falle ut av opplæringssystemet, må gis en sjanse til å komme inn i det lærende arbeidslivet. Elever som har liten evne eller vilje til mer skolegang rett etter grunnskolen, bør få mulighet til å velge en ”tredje vei”, med mer praksisrettet opplæring direkte i bedrift, sier Gulbrandsen.

-Jeg møter driftige østfoldinger hver dag, men jeg lar meg fortvile over at 40.000 østfoldinger står utenfor arbeidslivet. Den utviklingen må snus, og det må skje raskt. Vi trenger mer individuell oppfølging, både på skolene og i NAV, og vi må sørge for at folk som av en eller annen grunn faller utenfor arbeidslivet, alltid kan få en sjanse til. Som politiker ønsker jeg å synliggjøre muligheter for unge og spre optimisme. Østfold blir vinneren etter oljealderen, avslutter Blakstad.