Forskningsprosjekt mellom IFE og Halden videregående skole

I faget teknologi- og forskningslære 2 har elevene fra IT og Innovasjon ved Halden VGS utført et forskningsprosjekt i samarbeid med IFE Institutt for energiteknikk.

(Foto:IFE)

Publisert 17.11.15

Østfold, Kompetanse og utdanning

I dagens samfunn spiller helautomatisete anlegg for produksjon og styring, samt avansert dataanalyse en stadig viktigere rolle på arbeidsplassen. Vi er veldig avhengig av at disse maskinene fungerer perfekt og at menneskene bruker disse riktig.  Og det er dette noen av forskerne på IFE arbeider med. De kan ved hjelp av avanserte simuleringsverktøy skape en reell modell av f.eks. kontrolltårnet på en flyplass, som flygelederne kan øve å styre.  Alt de gjør blir lagret og slik kan man i ettertid utarbeide nye og sikrere arbeidsmetoder.

Å lage en simulator for et kontrolltårn er en veldig komplisert oppgave for 18-19-åringer, men de aller fleste i denne alderen er opptatt av å lære seg å kjøre bil.  Derfor ble deres oppgave å lage en enkel bil-simulator.

Simulering som læringsmetode som passer perfekt som Lektor2-oppgave når man samarbeider med fagpersoner fra næringslivet. Halden videregående skole og IFE samarbeider i Lektor2-ordningen, hvor lærere og fagpersoner fra bedrift lager et inspirerende og læreplanrettet realfags undervisningsopplegg sammen.

- For at oppgaven skal bli mer spennende ble det bestemt at bilen skal styres av en spillkonsoll, selv om dette kanskje ikke er helt realistisk i det virkelige liv. Men dette er fordelen ved å jobbe en simulator, man kan skape sin egen virkelighet. Og det gjøres jo også utstrakt i spillteknologien, som er et annet område hvor matematisk simulering er viktig, sier Svein Tore Gåsvik Narvestad, en ildsjel for realfag på skolen.

- Elevene brukte et dataprogram som heter FLASH for å programmere simulatoren. Den baserer seg på en enkel matematisk modell som gir sammenhengen mellom valg av gir, hastighet og omdreiningstallet.  Det blir samlet inn data underveis og disse tolkes i regnearkprogrammet Excel. De fikk også besøke IFE og fikk sett på en simulator bedriften har der hvor de bruker 3D briller.  Dette fanget elevenes interesse, og vi vurderer derfor et forskningsprosjekt til, sier fornøyd Svein Tore Gåsvik Narvestad.