REMIX - det nye arbeidslivet i Østfold

Et velfungerende, sunt næringsliv er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde den velferden vi har bygget opp her i landet. Etter funnet av oljen for førti år siden har vi hatt en kontinuerlig oppgang. Oljepengene har strømmet inn. Nå butter det imot.

Jon Karlsen, adm. dir. i GLAVA og styreleder i NHO Østfold

Publisert 28.01.16

Østfold

Norsk næringsliv er i en "skvis" presset mellom et fallende innenlandsmarked, import og høye egne kostnader.

I løpet av de siste årene har en rekke industrivirksomheter gitt opp her i landet og flyttet utenlands. Kanskje særlig Østfold har vært hardt rammet. Det tidligere industrifylket har færre og færre industrielle aktører igjen. Moss som tidligere var en av landets desidert viktigste industribyer har kun et par- tre større industribedrifter tilbake.

Men gode eksempler viser at det er mulig å drive lønnsom industri i Østfold. Det går an å bygge opp og utvikle internasjonalt konkurransedyktige virksomheter selv her i et av verdens dyreste land.

Mye av svaret ligger i bruk av kompetanse og bruken av ny teknologi.

Hør og lær mer om dette på årets konferanse; Remix - det nye arbeidslivet!

Velkommen!

Jon Karlsen, Styreleder NHO Østfold, Adm dir GLAVA® AS

REMIX - det nye arbeidslivet Kilde: NHO

En betydelig andel av norsk industriproduksjon utføres av høyteknologiske små og mellomstore bedrifter. Nettopp dette segmentet i næringslivet anslås å ha store vekstmuligheter i fremtidens arbeidsliv, fordi digitalisering og automatisering legger til rette for desentralisert og fleksibel produksjon med lavere kapitalkostnad enn tidligere. Dette åpner nye muligheter for norskbasert innovasjon innenfor mer tradisjonell vareproduserende industri. Globaliseringen kan snu, og industriproduksjon kan igjen få gode vekstvilkår i et høykostland som Norge.